חזון פעילות המכון

חזון פעילות המכון

מכון אור עולם יזם ופתח הרה"ח ר' אשר זעליג ב"ר אייזנברג זצ"ל  במסירות רבה, כשמטרתו הוא שכל אדם ולו הפשוט ביותר יוכל ללמוד את המשנה ברורה בפשטות ובבהירות, וממילא יוכל להעזר במשנה ברורה כלווי לחיים בכל שלב.

הרה"ח ר' אשר זעליג אייזנברג זצ"ל  נפטר בפתאומיות ,ביום ג' תמוז תש"ע באמצע פעילותו ושלב השיא של המפעל האדיר הזה. הנצחתו הטובה ביותר נעשית כשמפעל החיים האדיר שהקים ממשיך ומשגשג ע"י חתנו הרב שמואל היימן הי"ו.

עיקר הפעילות של מכון עולם הוא הוצאת המשנה ברורה באנגלית באופן מסודר ונהיר, כך שיהיה קל להבנה ופשוט ללמידה, המשנה ברורה מיועד לכלל ציבור שוחרי התלמוד דוברי אנגלית, המיוחדות של המשנה ברורה בכך שסדר הלימוד נהיר וברור גם לאילו שזה הדבר היחיד אותו הם לומדים במהלך היום.

בעקבות הצלחת המשנה ברורה במכון אור עולם ממשיכים בתנופה ובפתיחת אפיקים חדשים כמו לדוגמא תרגום של חובת הלבבות לאנגלית וכו', החזון של מכון אור עולם הוא שכל אחד ואחד בארץ ובתפוצות יוכל ללמוד ככל שתאווה נפשו באופן ברור וקל את מגוון הספרים המתורגמים באופן שזה יחזק את ידיו ויעזור לו לטפס בעולם התלמוד .

ספרים

 

        להורדת קובץ לדוגמא

  תיאור    שם הספר
 סדר תפילות לימוד הלכות ומנהגים לאבל זכרון עולמים
 תרגום וביאור הספר חובת הלבבות ותוספות  חובת הלבבות
 חמשה חומשי תורה בתוספת ווארטים מענינים מדרשים וסיפורים קטנים באנגלית על הדף  חומש
 סדר הפרשיות מסופר בצורה ברורה ומענינת  סיפורי הפרשה
 תירגום המשנה בתוספת ווארטים וסיפורים קטנים ומענינים  פרקי אבות
 תרגום וביאור לספר הנפלא והמפורסם העמק דבר  העמק דבר