פעילות המכון

פעילות המכון

מכון אור עולם יזם ופתח הרה"ח ר' אשר זעליג ב"ר אייזנברג זצ"ל  במסירות רבה, כשמטרתו הוא שכל אדם ולו הפשוט ביותר יוכל ללמוד את המשנה ברורה בפשטות ובבהירות, וממילא יוכל להעזר במשנה ברורה כלווי לחיים בכל שלב.

הרה"ח ר' אשר זעליג אייזנברג זצ"ל  נפטר בפתאומיות ,ביום ג' תמוז תש"ע באמצע פעילותו ושלב השיא של המפעל האדיר הזה. הנצחתו הטובה ביותר נעשית כשמפעל החיים האדיר שהקים ממשיך ומשגשג ע"י חתנו הרב שמואל היימן הי"ו.

עיקר הפעילות של מכון עולם הוא הוצאת המשנה ברורה באנגלית באופן מסודר ונהיר, כך שיהיה קל להבנה ופשוט ללמידה, המשנה ברורה מיועד לכלל ציבור שוחרי התלמוד דוברי אנגלית, המיוחדות של המשנה ברורה בכך שסדר הלימוד נהיר וברור גם לאילו שזה הדבר היחיד אותו הם לומדים במהלך היום.

מכון אור עולם שם לו למטרה להגיע למגוון קהילות ברחבי העולם שם נלמד המשנה ברורה בשיעורים מסודרים ע"י מגידי שיעורים, וכן ישנה אפשרות של חברותא בין הלומדים כך שיהודי המתגורר לדוגמא בלוס אנג'לס יוכל להתחבר ליהודי בצרפת וכך ללמוד את המשנה ברורה בחברותא בלימוד פורה ומאתגר. כך או כך המשנה ברורה נלמדת בכל זמן, בכל מקום,ובכל שעה.

בעקבות הצלחת המשנה ברורה במכון אור עולם ממשיכים בתנופה ובפתיחת אפיקים חדשים כמו לדוגמא תרגום של חובת הלבבות לאנגלית וכו', החזון של מכון אור עולם הוא שכל אחד ואחד בארץ ובתפוצות יוכל ללמוד ככל שתאווה נפשו באופן ברור וקל את מגוון הספרים המתורגמים באופן שזה יחזק את ידיו ויעזור לו לטפס בעולם התלמוד .

ספרים

         קובץ לדוג'   תיאור    שם הספר
 Or Olam institute מכון אור עולם תרגום וביאור משנה ברורה לאנגלית עם תוספות אקטואליה סיכומים ועוד משנה ברורה
 Or Olam institute מכון אור עולם  סדר תפילות לימוד הלכות ומנהגים לאבל זכרון עולמים
 Or Olam institute מכון אור עולם  תרגום וביאור הספר חובת הלבבות ותוספות  חובת הלבבות
 Or Olam institute מכון אור עולם  חמשה חומשי תורה בתוספת ווארטים מענינים מדרשים וסיפורים קטנים באנגלית על הדף  חומש
 Or Olam institute מכון אור עולם  סדר הפרשיות מסופר בצורה ברורה ומענינת  סיפורי הפרשה
 Or Olam institute מכון אור עולם  תירגום המשנה בתוספת ווארטים וסיפורים קטנים ומענינים  פרקי אבות
 Or Olam institute מכון אור עולם  תרגום וביאור לספר הנפלא והמפורסם העמק דבר  העמק דבר